Vindsvåning på råvind i Stockholm


Denna stora vindsvåning, med så hög takresning att en loftvind kunde inredas över sovrumsavdelningen. Dessutom kunde fem olika altaner mot såväl öst som väst resp söder byggas. En altan gör alltid att den tillhörande lägenheten upplevs som mycket större genom att altangolvet blir så väl synligt inifrån och ljusflödet blir så stort just där genom altanens möjlighet till stora skjutglaspartier. I denna våning med fem altaner blev effekten enorm. Den befintliga, centralt placerade, mycket stora murade skorstenen byggdes på med en låg tegelfront så att en köksinredning kunde placeras “mitt i byn” utan att bli särskilt dominerande.

Mark