Villa vid Mälaren ombyggd till herrgård


Denna herrgård var ursprungligen en vanlig villa som på 1950-talet byggts om av Landstinget, se sista bilden. När den övertogs privat ville de nya ägarna förvandla den till en herrgård. Huset var dessutom i dåligt skick och borde rent tekniskt och ekonomiskt ha rivits, men av nostalgiska skäl ville man behålla det som var användbart. Det var inte så mycket, men en del av det som syns på bilden finns kvar men väl dolt av den nya “årsringen”. En del av de gamla fönsterhålen har återanvänts, men det enda gamla som är synligt idag är den invändiga trappan. Huset förlängdes åt båda håll och kompletterades dessutom med ett par flyglar. Det högt upplyfta sadeltaket revs och ersattes med ett valmat mansardtak. Interiörerna följer numera stilenliga 1600 -1700-talsförlagor. Därför är allt det som ser gammalt ut nytillverkat med nya spegeldörrar, socklar, foder och takstuckaturer. Rummen är tapetserade med tidsenliga och mycket vackra tapeter.


Mark