Ombyggda bostadshus kulturhus i mellanskärgården – Anno 1905


Detta var ett gediget kulturhus byggt 1905 men på 1960-talet totalrenoverat till oigenkännerlighet. Dessutom hade byggnadsfirman förstört viktiga delar i den bärande stommen. När huset för några år sedan bytte ägare och huset skulle renoveras uppdagades skadornas stora omfattning, vilket medförde att bjälklaget över bottenvåningen och allt ovanför måste rivas. Även bottenvåningens ytterväggar måste till större delen också rivas/kläs av/tömmas för att huset skulle kunna renoveras till att bli beboligt året runt.


Mark