Nybyggt “gammalt” bostadshus i Nacka


Trots att detta är en stor friliggande villa på en rel stor tomt, kan det ändå betecknas som ett “fill-in-hus”! Det ligger i en mycket homogent bebyggd villaförort, som byggdes under åren 1905 –20 för “bättre bemedlade tjänstemän och konstnärer”. Beställaren ville ha en stor villa, ca 450 m2 och med den byggrätt som fanns, fördelades därför ytorna på ett entréplan, en nedre vind och en övre s k hanbandvid samt en källare. Huset ser inte ut som något av de andra husen i området men är skapad efter samma arkitektoniska grammatik, varför huset upplevs som en genuin villa för området och från tiden. Fasaderna har dekorerats med div tidstypiska detaljer som även skapar fina kvaliteter i interiörerna. Genom att bygga ett helt nytt hus, men i den gammaldags stil som man tycker bäst om, kan man förena detta med energimedveten teknik, moderna funktioner, val av ej allergiframkallande eller miljöfarliga material, och, inte minst, få ett “gammalt” hus som varken kräver ett gammalt hus’ mycket mer komplicerade underhåll eller som har så hög energiförbrukning.


Mark