Nybyggd enbostadshus i Stockholmsförort


Det är nu mer än trettio år sedan denna villa ritades resp byggdes, men den upplevs som om den har legat på denna plats i hundratals år och dominerat landskapet uppe på höjden som en gammal, mindre mangårdsbyggnad på en jordbruksfastighet. Det är alltid vanskligt att formge nya hus i en tätort på detta sätt, men i just detta fall fungerade det, eftersom det ligger lite för sig själv uppe på en bergknalle, men ändå mitt i ett villaområde. Huset formgavs som ett smalt men lite långt hus dels för att just kunna ge känslan av att vara lite större än vad det i själva verket är och dels för att smala hus ger möjlighet till genomgående rum som ger ljusflöden från två, ibland tre väderstreck. Huset har uppenbarligen infriat byggherrens förhoppningar eftersom de har valt att behålla det i så många år.


Mark