Nybyggt bostadshus i Stockholms skärgård


En tidigare villakund återkom efter att ha köpt en egen, ganska stor, ö i Stockholms skärgård och ville bygga en “fritidshusby” för sin familj. Ambitionen var hög: arkitekturen skulle ha “ikoniska” kvaliteter och huset ligga så nära den mjukböljande klippstranden ute på västra udden som möjligt. Klippornas form och färger inspirerade till spännande sinuskurvformade tak med flack taklutning och stora takutsprång. Sedummossa på taken, som på berghällarna omkring, matchar gråtonade furuspån på väggarna. Detta kombinerades med mycket breda knutbrädor resp dito foder runt fönster. Husets planlösning är enkel, halvan mot väster är umgängesytor, och den östra en sovdel. En mindre souterrängvåning blev naturlig med gym och samkvämsrum. Till ett skärgårdshus av denna dignitet hör självklart en bastu nere vid badklipporna och en ny brygga. Bastun har formgivits i samma stil som huvudbyggnaden liksom även en Friggebod, ett Attefallshus och ett Teknikhus. På andra sidan ön kommer ytterligare två bostadshus att byggas, även de med böljande tak alluderande till såväl rundformade klippor som vågornas böljelek. 


Mark