Nybyggt bostadshus i skärgårdsmiljö


Bostadshuset ligger på en skogsbevuxen sjötomt i Stockholms mellanskärgård i fint västerläge. Huset är uppbyggt så att en kringbyggd innergård har skapats. Arkitektoniskt är huset en vidareutveckling av den kringbyggda skånska gården i kombination med lite japanska stildrag och traditionell ytterskärgårdsarkitektur. Huset har fått ett eget formspråk genom att taknocken lagts på diagonalen på de sex kvadratiska huskropparna, olika husdelar med olika taknockshöjder har sammanfogats till en helhet med rik variation och mångfacetterade rumsvolymer i interiören.


Mark