Laxens hus vid Mörrumsån


På en liten kobbe ute i Kungsforsen i Mörrumsån ritades en för platsen rel stor byggnad, “Laxens hus”, med både ett Naturrum för allmänheten och ett laxforskningcenter. Att det omfattande och komplexa lokalprogrammet för Laxens hus skulle kräva en rel stor byggnadsvolym, upplevde vi som problematiskt, eftersom anläggningen skulle ligga i direkt anslutning till ett småskaligt villaområde. Därför ritade vi en huskropp som skulle ge associationer till bygdens stora, faluröda lador, kvarnbyggnader o dyl och därigenom upplevas som naturlig i sitt sammanhang, trots dess storlek. Vi valde dock att kombinera denna formidé med att ge huset en modern design som en årsring från vår tid. “Laxens hus” skulle bli ett center för det världsberömda laxsportfisket vid Mörrumsån. Byggnaden utfördes så att en del av huset står på “fastlandet” och en del står på en kobbe i Kungsforsen, vilket har gjort det möjlig att låta en flodarm av Mörrumsån gå igenom hela byggnaden. Därför kan man stå i källarplanet och titta ut genom ett fönster i väggen under vattnet och få se laxar glida förbi i sitt “rätta element”! Ytterligare två byggnader adderades till platsen, dels en restaurang “Laxerian” och dels ett mindre hus som klimatskydd


Mark