Glockgruppen Arkitekter AB’s Ateljé


År 2006 fick Glockgruppen erbjudande om att få bygga en egen ateljé i Nationalstadsparken – mitt i “Byggnadsminnet Kungl Borgen”. Efter att i många år arbetat i en butikslokal i Gamla stan öppnade detta många möjligheter. Miljön var fantastisk – öppenhet och ett lugn i stark kontrast mot innerstadsmiljön, men chans till bygglov var liten.... och en kollega sa “uppmuntrande”: Där får man bara inte bygga! Byggnadsnämnden och alla, i ett bygglovsprojekt tänkbara remissinstanser var emot projektet! Efter fyra års arbete erhölls bygglov efter hårda förhandlingar och efter att Jonas Glock använt lagar och paragrafer på ovanliga och oväntade sätt! Kollegan sa: “Grattis, nästa gång får du väl bygga en ateljé på Stureplan också!”


Att ateljén kunde beviljas bygglov till sist beror mycket på att det har fått ett eget, men lågtonat formspråk utan referenser till tidigare arkitekturstilar i området. Glockgruppen har anlitats av Antroposoferna i Järna som återkommande kund, vilket delvis syns i stilen på den egna ateljén. Huset har en unik takkonstruktion som liknar en traditionel takstol med valmade gavlar, men valmningen har drivits så långt att taket blivit spetsigt och med sluttande “taknockar” – dessa matchas mot snedställd takfot till en ny helhet , som gör att huset, med dess form och grå färg liknar en rund bergknalle lik Borgen-berget där bakom. Det stora fönsterpartiet ger optimalt ateljéljus – se nedan.


Massivträelement utfördes i Slovenien och hade i interiören enytfinish “som en barnkind” och har därför endast målats med vitlaserande vaxfärg. Med datorstyrt prefabsystem i massivträ gick bygget snabbt och hade millimeterprecision i alla knutpunkter – ställplatsen mellan olika delar var av papperstjocklek! Hela huset har haft en hög ekologiskt målsättning med förnybara material och blivit ett sunt hus med låg energiförbrukning och är ett massivträhus med rel. tung stomme. Uppvärmning: bergvärme.


Mark