Detaljplaneprojekt för Villa Pauli, Djursholm


Villa Pauli ritades av arkitekten Ragnar Östberg för Anna och Albert Pauli. När Djursholms Country Club bildats blev Glockgruppen tillfrågad om hjälp med att förstora byggrätten på Villa Pauli med nästan 100% i samband med att fastighetsöverlåtelsen påbörjades. Denna stora enfamiljsvilla har under senare årens lopp använts till dels nunnekloster och dels konferensanläggning med restaurang och ett mindre hotell. Nu, som medlemsklubb, behövde nya lokaler adderas för att villan ska kunna bli en medlemsklubb av internationell klass: restaurangen behövde en kraftfull förstoring varför det stora kulturvillan (Q-märkt – enl dåvarande detaljplan fick inget ändras!), och vid tennisbanorna behövdes ett bättre gym än det bef. från 1980-talet och framförallt en stor, fashionabel omklädnadsavdelening. Tennisbanan behövde även förstoras till internationella tävlingsmått. Dessutom behövdes en vaktkur för säkerhetspersonal vid infarten, totalt ca 1 300 m2. Jonas Glock svarade att: “Visst kan jag försöka men det är nog bara 5% chans att vi kan utöka byggrätten med 2%!” Beställaren var beredd att ta risken. Efter en månad hade vi funnit lösningar på alla önskemålen och fick såväl stadsarkitekten, byggnadsnämnden och Länsstyrelsen att godkänna alla de olika tillläggen till 100% och till allas stora förvåning. Tillsammans med kommunens planavdelning arbetade vi ut en ny detaljplan som fastställdes ca 2 år efter projektstart. Den utökade byggrättens värde på ett Qmärkt hus som detta, kan inte uppskattas i pengar! Och nu har vi påbörjat projekteringen av bygghandlingar för dessa stora tillägg.


Mark