Glockgruppen Arkitekter AB

Företaget grundades i början av 80-talet, inriktade sig från början på vindsinredningar i Stockholms innerstad och exklusivare villor. Kontorets kunder var de som sökte "det lilla extra" och inkluderade arkitekturintresserade privatpersoner, privata företag, kvalitetsbyggföretag, samt banker och försäkringsbolag. Med tiden utvidgades verksamheten till att omfatta restaureringsprojekt av kulturhus samt projektering av större projekt som hotell, kontorshus och banker.

Trots denna utvidgning har Glockgruppens huvudfokus alltid legat på bostadsprojektering, då grundaren arkitekt SAR/MSA Jonas Glock är mycket intresserad av människans bostadsdrömmar. Genom åren har över 400 vindsvåningar, ett hundratal villor och ett antal herrgårdar projekterats.


För att fira sin 40-årsdag arrangerade Jonas en fest med en utställning som visade ett urval av sina projekt. Dock upptäckte han bara två dagar före festen att det saknades en aspekt av arkitektur på utställningen som hans hjärta brann för – vackra, lyxiga villor. Under dessa två dygn tog han fram skisser på ett idéprojekt på en stor villa som även det ställdes ut på utställningen. En av gästerna blev omedelbart intresserade av idén och ville göra något liknande i samma stil. Det huset blev byggt och därefter har intresset fortsatt att växa, och nya beställare som också vill ha hus med "det lilla extra" har kommit med nya uppdrag. Det har inte krävts någon annan marknadsföring än den att de tidigare kunderna rekommenderat sina vänner. Glockgruppen har några verkligt trogna kundgrupper som har kommit till dem för att planera byggprojekt under åren i tre generationer.

Viktigt att notera är att "det lilla extra" inte alltid har inneburit stora och dyra villor. Även unga människor utan förmögenheter har varit beställare av även mindre projekt, som t ex ett fritidshus på cirka 60 kvadratmeter, med önskemålet att det ska kunna byggas i två etapper av ekonomiska skäl. Att rita mycket små hus som kan byggas i etapper är en mycket svårare uppgift än att rita mycket stora villor och minst lika intressant.


Vad kan man få hjälp med av Glockgruppen Arkitekter AB?

1. Programutredningar, skisser.
2. Bygglovshandlingar.
3. Lämpliga handlingar för byggets genomförande.

Ibland kan det räcka med några enkla styrande dokument, i andra fall fordras många ritningar när specialdesign eftersträvas. Måttsatta planer, sektioner, fasader och fönster-och dörruppställningsritningar samt rumsbeskrivningar är dock nästan alltid nödvändiga.

Oftast blir helt kompletta förfrågningshandlingar eller bygghandlingar mest ekonomiskt gynnsamma så att byggmästarna kan konkurrensutsättas och blir samtidigt enklast för den som ska bygga kanske sitt första hus. Val av entreprenadform/upphandlingsform påverkar mycket vilken detaljnivå bygghandlingarna bör ha liksom hur mycket specialinredningar som önskas.


Ni är alltid välkommen att ringa för en första kostnadsfri diskussion
på återhörande!
Mark